مدل ارتفاعی ایران(DEM)

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای، معرف تغییرات ارتفاعی زمین به صورت رقومی در وسعت های زیاد (حداقل ۱۰۰ کیلومتر مربع) می باشند. یک مدل رقومی ارتفاعی (DEM) بخش مهم و جدایی ناپذیر بسیاری از پروژه های مکان محور خصوصاً در  مطالعات آکادمیک(دانشجویان و ساتید محترم) می باشند. DEMها که با استفاده از تصاویر استریو ماهواره ای تهیه می شوند، سه بعدی اند. تنوع این نوع داده ها مانند تنوع تصاویر ماهواره ای زیاد است.

با توجه به نیاز بسیاری از دانشجویان و اساتید محترم در انجام پروژه ها، پایان نامه ها و مقالات به داده های مدل ارتفاعی (DEM) سعی بر آن شده که دقیق ترین و بروز ترین مدل ارتفاعی در فرمت های مختلف با کوردینیت سیستم متفاوت تهیه شود.

قابل ذکر است مدل ارتفاعی تهیه شده(DEM) با دقت ۲۸ متر از تصاویر ماهواره ای ASTER بعد از انجام اصلاحات می باشد


جهت درسترسی به داده های مدل ارتفاعی (DEM) اینجا را کلیل کنید