شیپ فایل

  • فایل ها بر اساس آخرین و جدیدترین تقسیمات کشوری می باشد(سال ۱۳۹۳)
  •  جدول توصیفی به صورت فارسی می باشد(به منظور لیبل گذاری مناسب)
  •  هر استان شامل دو فایل می باشد که یکی بر مبنای کوردینیت سیستم UTM و دیگری GCS ( با توجه به اینکه افراد پروژه خود را در  کوردینیت سیستم مختلف تعریف میکنند، هر دو  کوردینیت سیستم جداگانه قرار داده شده و دیگر مشکل روی هم قرار نگرفتن لایه ها را نخواهند داشت.

در درست تهیه(به زودی اضافه خواهد شد)

ردیف نام استان استان و شهرستانها روستاها راه ها رودخانه ها سایر
۱ آذربایجان شرقی
۵,۰۰۰ ریال – خرید
 
۲ آذربایجان غربی
۵,۰۰۰ ریال – خرید
 
۳ اردبیل
۵,۰۰۰ ریال – خرید
۴ اصفهان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
 
۵ البرز
۵,۰۰۰ ریال – خرید
 
۶ ایلام
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۷ بوشهر
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۸ تهران
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۹ چهارمحال و بختیاری
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۱۰ خراسان جنوبی
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۱۱ خراسان رضوی
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۱۲ خراسان شمالی
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۱۳ خوزستان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۱۴ زنجان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۱۵ سمنان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۱۶ سیستان و بلوچستان
۵,۰۰۰ ریال – خرید

۱۷ فارس
۵,۰۰۰ ریال – خرید
 
۱۸ قزوین
۵,۰۰۰ ریال – خرید
   
۱۹ قم
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۲۰ کردستان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۲۱ کرمان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۲۲ کرمانشاه
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۲۳ کهگیلویه و بویراحمد
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۲۴ گلستان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۲۵ گیلان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
   
۲۶ لرستان
۵,۰۰۰ ریال – خرید

   
۲۷ مازندران
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۲۸ مرکزی
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۲۹ هرمزگان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
       
۳۰ همدان
۵,۰۰۰ ریال – خرید
     
۳۱ یزد
۵,۰۰۰ ریال – خرید