درباره جی آی اس لند

وب سایت جی آی اس لند

توضیحی مختصر از شروع فعالیت های وب سایت جی آی اس لند که به یکی از بزرگترین مشکلات افراد در زمینه های تحقیقاتی که دسترسی به دیتاهای به روز و معتبر و قابل استفاده می باشد، پرداخته است.

ارائه دهنده کاربردی ترین دیتاها جهت استفاده در زمینه تحقیقاتی، پژوهشی، پایان نامه های و مقالات در این وب سایت که در حال تکمیل دیتاهای خود میباشد شما میتوانید به مواردی همچون داده های مدل ارتفاعی سطح زمین (DEM) دسترسی داشته باشید:

بسیار از اطلاعاتی که در این زمینه در اینترنت به چشم میخورن(که عمدتا رایگان قابل دسترسی هستند) در واقع محصولات بدون اصلاح و دارای نقص های بسیاری هستد که دوستان در حین کار با آنها متوجه این موضوع شده اند.
به عنوان نمونه خطای چاله هیدرولوژیکی در این دیتاها به راحتی قابل مشاهده است یا اینکه کلیه این دیتاها با اینکه گفته میشوند به صورت ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ متری ارایه میشوند که واحد طولی آنها به غیر از متریک ارایه میشوند، و این موضوع زمانی برای دوستان مشهود است که قصد تولید نقشه شیب یا جهت را داشته باشند، به صورتی که تغییرات ارتفاعی متریک ولی تغییرات طولی واحدی غیر از متریک میباشد.
در این وب سایت سعی بر آن شده که دیتاها ارتفاعی به بهترین نحو اصلاح و بدون نقص اماده جهت استفاده قرار گیرند.
داده های بارندگی سطح زمین از ماهواره مشهور TRMM در ورژن های مختلف ۳B43 و ۳B42
همه افراد بخصوص دوستانی که در زمینه رشته های مهندسی آب، منابع طبیعی، کشاورزی و … قصد انجام پروژه ای را داشته باشند، بی شک اهمیت دسترسی به دیتاهای بارندگی را درک کرده اند.
ماهواره های بسیاری در زمینه بارندگی وجود دارد، اما امروزه کاربردی ترین ماهواره TRMM میباشد.
تهیه و پردازش دیتاهای این ماهواره کمی سخت و پیچده است، از این رو افراد کمی به اطلاعات این ماهواره دسترسی پیدا میکنند‌.
در وب سایت جی آی اس لند سعی بر این است که دیتاهای این ماهواره را بعد از دریافت و پردازش به بهترین نحو به صورت فایل هایی کاملا کاربردی در اختیار افرادی که قصد استفاده دارند، قرار دهد.
شیپ فایل های کاربردی:
در این وب سایت سعی شده که تمامی دیتاها جهت انجام پروژه ها به صورت منسجم و مرتب و بروز با دو سیستم اطلاعت جغرافیایی ارایه شوند که دوستان مشکلی در انجام پروژه نداشته باشند.
http://GISland.ir

میزان پیشرفت دادهای بارندگی TRMM
درصد پیشرفت ۱۵%
میزان پیشرفتت تهیه مدل ارتفاعی (DEM)
درصد پیشرفت ۳۵%
میزان پیشرفت شیپ فایل های کابردی
درصد پیشرفت ۲۵%
تعداد فایل های مدل ارتفاعی (DEM)
تعداد فایل های بارندگی TRMM
تعداد شیپ فایل ها